עמותות וארגוני סיוע: על מקורות המימון של עמותות - מהיכן ניתן לגייס כסף לעמותה?
מקורות המימון של עמותות - מהיכן ניתן לגייס כסף לעמותה?
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

מקורות המימון של עמותות - מהיכן ניתן לגייס כסף?

Hebrew
תאריך: 24/01/2012 16:51   

עמותה הינה לרוב ארגון ללא כוונות רווח המופעל על ידי מתנדבים במטרה לקדם מטרות מסוימות שנקבעו בתקנון העמותה. על העמותות להירשם אצל "רשם העמותות" במשרד המשפטים ולהוציא אישור שנתי המעיד על ניהול תקין על מנת לקבל תקציבי מדינה.

מתוך שלושים אלף העמותות הרשומות הפועלות כיום במדינת ישראל, למספר רב של עמותות אין את האישור הנ"ל והן מקבלות את הכספים שלהן מתרומות. לפי החוק, אסור לשום עמותה להעביר לחבריה כספים, אלא במקרים בהם אושר תשלום שכר לעובדיה הבכירים. גובה התשלומים וזהות העובדים יפורסמו בשקיפות מלאה ויעמדו לכל מבחן ביקורתי וציבורי.

מקורות הכנסה אפשריים של עמותות בישראל

מגוון מקורות ההכנסה של עמותות הוא רחב ותלוי בעיקר בסוג ואופי העמותה. עמותות רבות מנהלות מחזורי כספים מזעריים ביותר, ועיקר הפעילות מסתכמת בשעות העבודה שתורמים המתנדבים. לעומת זאת קיימות עמותות המנהלות מחזורי כספים של מיליוני שקלים כתוצאה מפעילות רחבת היקף המקבלת מימון ממספר רב של גורמים.

על פי חוק, כל תמיכה ותרומה כלכלית שמקבלת עמותה חייבת להיות נגישה לציבור ללא כל העלמת מידע.

מימון ממשלתי לעמותות הפועלות על פי חוק

המימון הממשלתי מהווה כ-60 אחוז מסך כל ההכנסות של העמותות בארץ. מימון שכזה מתאפשר רק לאחר קבלת אישור על ניהול תקין מרשם העמותות. מימון ממשלתי מתאפשר הודות להפרטה של שירותים חברתיים רבים לעמותות חיצוניות, החוסכות לגופי המדינה השונים את ההתעסקות בפועל הכרוכה בביצוע הפעילות החברתית.

תרומות כמקור למימון פעילותה של עמותה

מקור הכנסה נוסף בקרב העמותות בארץ הוא תרומות. תרומה לעמותה שקיבלה אישור על היותה מוסד ציבורי ממס ההכנסה על פי סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה, נחשבת להוצאה מוכרת במס שמתקבל ממנה החזר של 35% מגובה התרומה במס ההכנסה.

דמי חבר בעמותה

עמותות רבות גובות דמי חבר תקופתיים מכל חבר בעמותה ומתוקף השייכות לעמותה, מה שבדרך כלל מוסדר בתקנון. דמי החבר מקיימים את פעילות העמותה, ומהווים את גורם ההכנסה הגבוה ביותר מעבר למימון הממשלתי, אם קיים.

בנוסף, קיימות עמותות יצרניות המפיקות אירועים או מייצרות מוצרים לצריכה כלכלית, במטרה לכסות את פעילות העמותה מבחינה כלכלית ולצבור נכסים והון למימוש מטרות העמותה.

ניהול העמותה

כל עמותה, בשונה מעסק כלכלי פרטי, מחויבת בהגשת מסמכים המעידים על הרכב ההנהלה וחברי הוועדות, זאת כדי לאפשר בקרות על תקינות הניהול וקבלת החלטות תפעוליות של העמותה. בעת רישומה אצל רשם העמותות מחויבת היא להקים ועדת ביקורת, למנות את חבריה ולהגדיר את יעדיה ותוכניותיה. לפי הקבוע בחוק, על העמותה להגיש מדי שנה דוח ביקורת על פעילותה השוטפת. 

נוסף על ועדת הביקורת, יש צורך בניהול רישומים כלכליים רציפים ותקינים ובהגשת הדו"חות הכלכליים כנדרש בחוק לעצמאיים ולעסקים. עמותה שמנהלת מחזור של למעלה ממיליון שקלים בשנה מחויבת בשירותיו של רואה חשבון.

אחת לשנה לפחות חייבת להיערך אסיפה כללית של חברי העמותה הרשומים. הסמכויות הנמצאות בידי האסיפה הכללית הן סמכויות הבחירה של הועד המנהל, ועדת הביקורת, ענפי הפעילות של העמותה והגדרת מטרות מחודשת, ואף פירוק העמותה.

ליחצו כאן לרשימת עמותות וארגוני סיוע הפועלים בישראל

ארגוני סיוע לבעלי חיים
בעלי חיים SOS
ארגון S.O.S למען זכויות בעלי חיים בישראל
עמותת שב"י למען שחרור בעלי חיים
עמותת שב"י פועלת למען שחרור מוחלט של בעלי חיים
צער בעלי חיים
אגודת צער בעלי חיים בכל מקום בישראל!
תנו לחיות לחיות
פעילות למען חיות נטושות ועזובות
עמותת אנונימוס
זכויות בעלי חיים זה אנונימוס!
ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור